کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

بهترین خریدار تمام ضایعات فلزی

بهترین خریدار تمام ضایعات فلزی

آگهی رایگان

تمام ضایعات فلزی شما را با بالاترین قیمت(روز)و در محل شما حضوری خریداری نموده و وجه بار را هم نقدا تسویه کرده

ضایعات آهن