کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

آسفالت کاری و تهیه و پخش تراشه آسفالت

آسفالت کاری و تهیه و پخش تراشه آسفالت

آگهی رایگان

بسمه تعالی 

باتشکر فراوان از شما به خاطر انتخاب آگهی ما
***آسفالت کاری وتهیه وپخش تراشه آسفالت (آسفالت سرد)

-کلیه ی خدمات آسفالت کاری وتراشه آسفالت در تمامی نقاط تهران وحومه پذیرفته میشود
تهیه وپخش آسفالت
آسفالت کاری با دستگاه فینیشر مجهز ومدرن با اکیپ کامل
آسفالتکاری خیابان ،محوطه ،نوار حفاری،پارکینگ های طبفاتی و...
اجرای آسفالت 06و04مخصوص حیاط ،جلو ورودی وپشت بام 
اجرای آسفالت توپیگا012و019
اجرای آسفالت بیندر 025
اجرای آسفالتکاری خیابان،محوطه ،نوارحفاری،دریچه های آب وبرق وگاز،پارکینگ طبقاتی
قیرپاشی به صورت دستی ومکانیزه پذیرفته میشود
کلیه ی کارهابه صورت کلی وجزئی حتی یک مترمربع پذیرفته می شود.

09125645951

آسفالت کاری