کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خریدار ضایعات ساختمانی و آهن و فلزات

خریدار ضایعات ساختمانی و آهن و فلزات

آگهی رایگان

خریدار ضایعات آهنی. مسی چدنی آلومینیومی روی ، نشی ، تبر آهن و کلیه ضایعات فلزی 

ضایعات آهن