کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

فروش جوجه 1روزه درجه محلی گلپایگانی

فروش جوجه 1روزه درجه محلی گلپایگانی

فروش جوجه 1روزه درجه یک محلی

با بالاترین کیفیت هچ

تحویل روزهای 1شنبه و4شنبه هرهفته با بیعانه قبلی

محل بارگیری ورامین تهران

فروش از فقط 1000قطعه به بالا

www.ariamontakhab.com

www.ariamp.com

فروش جوجه