کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

فروش انواع جوجه گوشتی راش ،کاپ، هوباردوپلاس

فروش انواع جوجه گوشتی راش ،کاپ، هوباردوپلاس

آگهی رایگان

(بامجوز وبدون مجوز)

با کیفیت چشمگیر و سن گله مادرمناسب پرواری  آماده تحویل میباشد

بدون کوچکترین تلفات

فروش  فقط  به صورت عمده انجام میشود

فروش جوجه