کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خریدار کاغذ باطله،خریدار کتاب باطله،خریدار مجله،خریدار گلاسه،خریدار روزنامه باطله،خریدار کاغذ اداری

خریدار کاغذ باطله،خریدار کتاب باطله،خریدار مجله،خریدار گلاسه،خریدار روزنامه باطله،خریدار کاغذ اداری

خریدار سریع و منصفانه کتاب باطله،کاغذ باطه،کاغذ اداری،بروشور،پرونده باطله،مجله و روزنامه باطله در محل با ترازوی دیجیتال

خریدار کاتالوگ های باطله

امحا کاغذ ها و مدارک محرمانه شماخریدار 

کاغذ باطله