کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خریدو فروش ورق و نبشی با بولت و مهره

خریدو فروش ورق و نبشی با بولت و مهره

آگهی رایگان

خرید و فروش ورق برگ و خورد صفحه ستون  نبشی شاخه خورد و لقمه در سایزای مختلف ۸.۱۰ .۱۲.بولت و مهرت و دوسر خم .صفحه جوشی اماده.

ضایعات آهن