کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خرید کاغذ باطله کتاب باطله و اسناد امحایی خرده و عمده

خرید کاغذ باطله کتاب باطله و اسناد امحایی خرده و عمده

خرید کتاب باطله - برگه A4 باطله- کاغذ باطله - اسناد امحایی - پوشال صحافی و... از 100 کیلو تا 1000 تن به بالاترین قیمت بهصورت کاملا نقدی  با امکان تخمیر اسناد امحایی در حضور نماینده

گروه تولیدی و انبارهای  برنا

کاغذ باطله