کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

بهترین خریدار کاغذ باطله _ بهترین خریدار کاغذ اداری باطله _ بهترین خریدار کتاب باطله _ خریدار فرم باطل

بهترین خریدار کاغذ باطله _ بهترین خریدار کاغذ اداری باطله _ بهترین خریدار کتاب باطله _ خریدار فرم باطل

آگهی رایگان

بهترین خریدار ضایعات کاغذ _ بهترین خریدار کاغذ سابلیمیشن _ خریدار کتاب باطله ،_ خریدار کاغذ چاپ لباس _ خریدار کاغذ فرم اداری_  09903985018 خریدار پوشال چاپخونه _ 09904106624 _ خریدار انواع کاغذ باطله : فرم، روزنامه ،  کارتن ، روزنامه..

قابل امحا کردن کاغذهای محرمانه اداری  به صورت خمیر و خورد شده..   

کاغذ باطله