کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خریدار ضایعات اهن الات ساختمانی وغیره

خریدار ضایعات اهن الات ساختمانی وغیره

آگهی رایگان

خریدار کلی وجزئی انواع اهن الات ساختمانی شما به ازای هر کیلویی ۲۵۵۰ نقد درمحل خریداریم 

درصورت داشتن اهن الات ضایعاتی شما بالا ی ۱۰ کیلو با هماهنگی در محل خریداریم 

ضایعات آهن