کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

فروش جوجه بومی گلپایگانی

فروش جوجه بومی گلپایگانی

فروش جوجه محلی و بومی یک روزه اصلاح شده در تمامی سنین از یک روزه تا نیمچه 4/5 ماهه واکسن خورده

ارسال به سراسر کشور از تعداد 100 عدد به بالا 

فروش جوجه یک روزه محلی نژاد های مختلف از جمله گلپایگانی و مرندی و کردی و بختیاری و بلک استار و  لوهمن و غیره

فروش نیمچه مرغ در سنین مختلف از یک ماهه تا نیمچه پا به تخم و مرغ تخمگذار بومی اصلاح شده

مشاوره از قبل از دوران پرورش و همچنین در کل طول دوران پرورش

فروش تجهیزات و تجهیز نمودن کل سالن


فروش جوجه