کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

فروش مرغ بومی یکروزه

فروش مرغ بومی یکروزه

آگهی رایگان

cفروش مرغ بومی یکروزه

فروش جوجه مرغ یکروزه اصلاح شده و ارسال به سراسر کشور در کوتاهترین مدت

فروش جوجه  مرغ یکروزه تخیفف مخصوص دانشجویان

فروش جوجه مرغ یکروزه نژاد لوهمن ،مرندی، نژاد ساسکس،نیو هماشی،رد آیلند رد،

فروش نیمچه ی مرغ محلی واصلاح شده

فروش جوجه مرغ یکماه،جوجه مرغ 2ماهه،جوجه 3ماهه،نمیچه ی 4ماهه مرغ پا به تخم 5ماهه

 

www.bmbir.com

02144961457

0214442822

09123405899

                                                                                                              09124983980

فروش جوجه