کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

$#خرید کاغذ کتاب باطله و.... در محل شما#$

$#خرید کاغذ کتاب باطله و.... در محل شما#$

بهترین خریدار انواع ضایعات کتاب.کاغذ.روزنامه.مجله اوراق و اسناد اداری و اهن الات وشیر الات والومنیوم و خرده ریز انبار و..... در محل شما با ترازو و تسویه در محل

امحا اسناد اداری در حضور نماینده شما

کاغذ باطله