کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

بهترین خریدار اهن ضایعات الومینیوم مس چدن ،تخریب و گودبرداری با کد پیمانکاری

بهترین خریدار اهن ضایعات الومینیوم مس چدن ،تخریب و گودبرداری با کد پیمانکاری

آگهی رایگان

بهرتین خریدار ضایعات کلی و جزئی لوازم منزل خاکبرداری و تخریب و گود برداری خرید الومینویم و مس و برنج و اهن کلی و جزئی در محل در تمام نقاط تهران شبانه روزی در اسرع وقت با کد پیمانکاری

ضایعات آهن