کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

آسفالت کاری تراشه اسفالت جدول بندی کاتر برش اسفالت زیر سازی کل استان تهران و کرج اشتهارد شهریار

آسفالت کاری تراشه اسفالت جدول بندی کاتر برش اسفالت زیر سازی کل استان تهران و کرج اشتهارد شهریار

آگهی رایگان

تهیه و پخش اسفالت به صورت مکانیزه و دستی

اجرا اسفالت توپکا 012و019بیندر 025

پخش اسفالت با فنیشر 

تراشه آسفالت تهیه و پخش قیرو گازوعیل پاشی و کوبیدن

اجرااسفالت بصورت دستی

اجرای عملیات راه سازی و محوطه سازی زیر سازی مخلوط ریزی بیس ریزی 

قیر پاشی پریمکت وتک کت

جدول بندی در همه ابعاد کانیوا و نهر ایستاده کتابی روسی

برش اسفالت تخریب و نو سازی مجدد

صفر تا صد کار را به ما بسپارید

سراسر استان تهران و البرز

 

آسفالت کاری