کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

بهترین خریدار کاغذ باطله و کتاب به طور جزیی و کلی درب محل

بهترین خریدار کاغذ باطله و کتاب به طور جزیی و کلی درب محل

آگهی رایگان

بهترین خریدار کتاب و کاغذ باطله و روزنامه و برگa4و مجله به طور جزیی و کلی درب محل ...و قابلیت امحا کردن مدارک مهم در حضور نماینده شما ...خرید از تمامی شرکت ها و مدارس و دانشگاها و اورگان های دولتی...خرید درب محل انجام می‌شود...به صورت نقدی 

کاغذ باطله