کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

ضایعات ریل قطار در حجم ۶۰۰۰۰۰ تن

ضایعات ریل قطار در حجم ۶۰۰۰۰۰ تن

آگهی رایگان

ضایعات ریل خط آهن در حجم ششصد هزار تن 

محل تحویل بنادر ایران 

کشور مبدا :آلمان

محل عقد قرار داد:دبی

 

ضایعات آهن