با توجه به فصل سرما و سرد شدن هوا و زیاد شدن مصرف گاز آیا نگران قبض گازتان هستید ؟  برای کاهش مصرف گاز چه ترفندهایی وجود دارد ؟ زمانی که هوا سرد می شود طبیعی است که خانواده ها برای محافظت خود و اعضای خانواده شان گاز بیشتری را...

بیشتر بدانید