عاشورا و کربلا ؟ دهمین روز از ماه محرم را عاشورا گویند و محل آن را کربلا ، عدد ده در عربی به معنی عشر است این کلمه به الفاظ مختلف مثل ( عاشورا ، عشورا، عاشوراء و ... ) در کتاب های عربی آمده است بعضی ها معتقدند که عاشورا یک کلمه عربی است ولی بعضی دیگر معتقدند که عاشورا یک کلمه عبرانی است.

چرا عاشورا و کربلا به این اسم نام گذاری شده است.

عده ای از افراد می گویند که دلیل نام گذاری عاشورا به این نام همان دهم ماه محرم است که در این روز خداوند ده پیامبر خود را به ده کرامت بخشیده است که عبارتند از : در روز اول خداوند حضرت موسی (ع) را نصرت بخشید راه را برای او باز کرد تا از دست فرعون رهایی یابد و فرعون و سپاهش را غرق کرد.

در روز دوم : کشتی نوح (ع) در کوه جودی مستقر شد .

در روز سوم : حضرت یونس (ع) از شکم نهنگ نجات پیدا کردند.

در روز چهارم : توبه حضرت آدم (ع) مورد قبول خداوند متعال قرار گرفت .

در روز پنجم : حضرت یوسف (ع) از درون چاه بیرون آورده شدند.

در روز ششم : حضرت عیسی (ع) به دنیا آمدند .

در روز هفتم : خداوند حضرت داود (ع) را بخشیدند .

در روز هشتم : حضرت ابراهیم (ع) به دنیا آمدند.

در روز نهم : حضرت یعقوب (ع) بینایی خود را به دست آوردند.

در روز دهم : همه گناهان پیامبراسلام (ص) بخشیده شدند.

عده ای نیز معتقدند که نام گذاری عاشورا به این نام به دلیل این است که خداوند امت پیامبر (ص) را ده کرامت بخشیده است که شامل : 1- ماه رجب 2- ماه شعبان 3- ماه رمضان 4- شب های قدر و احیاء 5- روز عید و اعیاد 6- ذی الحجه 7 – روز عرفه 8- عید قربان 9- روزهای جمعه 10- روز عاشورا .

جهت سفر به کربلا از تور کربلا استفاده نمایید و به این مکان مقدس رهسپار شوید.