ماه محرم در تاریخ ، یک انقلاب خونین و یک مجموعه از حماسه های بی نظیر است. ماه محرم ماه خداست ماهی که درآن بهترین بندگان خدا به شهادت رسیدند و خون خدا بر زمین ریخته شد.

در این ماه لاله های مقاومت خونین اسلام شکفتند. و حاکمیت های فاسد نیز زوال یافتند . ماه محرم ماه تاریخ است نه تاریخ روزمره زندگی تاریخ تحولی بزرگ و انقلابی تاریخ ساز . که در این تاریخ اصلاحات در نظام منحرف شدند .

ماه محرم ماه حماسه عاشورایی است . حماسه ای که در آن هر سرزمین کربلا و هر روز روز عاشورا است. در این ماه حسینیان آماده شهادت هستند .

ماهی و کربلا مکانی است که درآن دین فروشان برای رسیدن به قدرت به جنگ با پاک ترین انسان ها رفتند و جگر گوشه های پیامبر را به شهادت رساندند.

در این ماه عده ای فقط نظاره گر صحنه مبارزه حق بر علیه باطل بودند کسانی که دین خود را به دنیای فانی فروختند. در این ماه انقلاب ها اتفاق افتاد. انقلاب های دینی ، اجتماعی . انقلاب هایی که برای برتری به اصالت های دین حضرت محمد (ص) برپا شد . ماه محرم ماه انقلاب سرخ امام حسین (ع) است. ماه رویش آلاله های خونین دشت های کربلا . این انقلاب پایان ندارد . رهبری این انقلاب به دست امام حسین (ع) و جگر گوشه هایش است. زهیر ابن قین ، قاسم ابن حسن ، عباس ابن علی و علی اصغر شش ماهه از پیروان امام حسین در کربلا بودند. نقش زنان در این انقلاب نیز سرنوشت ساز بوده است.

تنها انقلابی که از همه جهات پیروز شد انقلاب محرم بود. چرا که جنایت کاران کربلا فراموش شدند اما شهدای آن هنوز زنده اند.

مراسمی که هر سال در ماه محرم برگزار می شود نشان دهنده و یاد آور این انقلاب کربلا می باشد . این یادآوری سالانه نشان از انقلاب کربلا دارد. و احیاء کننده سنت انقلاب حسین است. محرم ماه مظلومیت ها است.

مظلومیت حسین و جگر گوشه هایش که به دست کفار به شهادت رسیدند. آیا مظلومیت بیش از این در تاریخ سراغ دارید که اطفال بی گناه را از آشامیدن آب محروم کنند ؟ طفل شش ماهه را به جای آب گلویش را با تیر بدرند؟ با اسب بر بدن های اجسادی که به شهادت رسیده اند بتازند و...

ماه محرم ماه خلق حماسه ها است. حماسه هایی از جنس فداکاری ، حماسه بی نظیر عاشورا . در کدام انقلاب سربازان با شادمانی به سمت مرگ می روند ؟ درکدام مبارزه دیده اید که زنان در برابر دشمن بگویند که سربلند از این مبارزه بیرون خواهند رفت .

محرم ماه انقلاب الهی و ماه مبارزه حق برعلیه باطل است . با این تفاسیر محرم به ما نیازی ندارد بلکه همه بشریت به عاشورا و تاریخ محرم محتاجیم .

جهت سفر به سرزمین کربلا می توانید نگاهی به تور کربلا بیاندازید.